Categorieën
Algemeen Voetbal

UAntwerpen en Club Brugge onderzoeken samen de toekomst van het voetbal

ANTWERPEN – Vanavond lanceerden UAntwerpen, het Universiteitsfonds, de Faculteit Rechten en Club Brugge een nieuwe academische Leerstoel. Doel van deze vierjarige Leerstoel is de verdere professionalisering van de voetbalwereld en de voetbalonderneming van morgen te onderzoeken.

Vincent Mannaert, CEO van Club Brugge (zie foto): ‘De voetbalclub wordt steeds meer een voetbalonderneming. Dat vereist aandacht voor een gepaste juridische, financiële, operationele en commerciële omkadering, zeker in een internationale voetbalmarkt die snel aan het evolueren en groeien is. Om internationaal competitief te zijn vanuit een kleine markt als België, moeten we over de landsgrenzen kijken om in alle facetten performanter te worden. Een objectief-wetenschappelijk onderzoek naar de uitdagingen voor het Belgische clubvoetbal draagt hierin bij., Het is de eerste maal dat een sportclub een universiteit de opdracht geeft om mee na te denken over de toekomst van het voetbal. Onze bevindingen zullen publiek beschikbaar zijn. We gaan niet voor protectionisme. Te vaak worden in de voetbalsport debatten aangegaan op korte termijn. Dat willen we met deze leerstoel vermijden. Het succes ervan zal afhangen van de implementatie. Bedoeling is om onze sport transparanter te maken. De Rode Duivels zijn al twee jaar lang de nummer één in de wereld maar in het fiscaal speelveld bevindt België zich in het midden van het peloton.’

Professor Robby Houben zal het onderzoekstraject leiden. ‘De ‘Club Brugge Leerstoel’ draagt bij tot de wetenschappelijke opinievorming over het Belgisch regelgevend kader voor de voetbalonderneming en de optimalisering daarvan. Het onderzoek zal in hoofdzaak bestaan uit een doctoraatstraject in de rechten, maar er zullen ook lezingen en congressen worden georganiseerd. We zijn Club Brugge dankbaar dat ze samen met de Universiteit Antwerpen deze uitdaging willen aangaan. Het maatschappelijk initiatief van Club Brugge bewijst dat voetbalclubs steeds meer oog hebben voor een professionele omkadering van hun werking.’ Twee jaar geleden is Vincent Mannaert in ditzelfde Hof Van Liere komen spreken over de ‘CEO en zijn onderneming.’ Bij het buitengaan heb ik hem voorzichtig gepolst over de noodzaak van onderzoek. Toen wist ik niet dat Club Brugge daar toen zelf al over had nagedacht. We gaan het Belgisch voetbal vergelijken met wat in zestien buitenlandse clubs gebeurt. Daaronder niet alleen toppers als Bayern München, Juventus en Manchester City maar ook Brighton, Bilbao, Leipzig en Borussia Mönchengladbach. We gaan ook kijken naar het beleid in Duitsland, Frankrijk, Engeland, Nederland, Spanje, Italië en Portugal.’

Rector Herman Van Goethem: ‘Deze leerstoel is gehecht aan de onderzoeksgroep Onderneming & Recht. Recht en voetbal hebben meer met elkaar te maken dan men denkt. Het gaat in beide gevallen over het spel en de methodologie. Het is echter evident dat men zich moet hoeden voor duistere praktijken.’ Een stelling waarin hij werd bijgetreden door Karel Van Eetvelt, CEO van Fabelfin. ‘Deze leerstoel komt net op tijd voor het voetbal. Dat bevindt zich in dezelfde situatie als de banken tien jaar geleden. Toen dachten de bankiers dat alles kon en dat niets hen kon overkomen. Het voetbal moet zich hoeden. Er is weinig transparantie met betrekking tot de lonen en de herkomst van de kapitalen van bepaalde ondernemers.’ Club Brugge investeert 280 000 euro in het project. Tijdens het eerste semester van 2020 wordt alvast een congres georganiseerd over compliance en voetbal. (EM)