Categorieën
Algemeen

Ann Wauters: ‘De sportwereld blijft een mannelijke wereld’

BRUSSEL – Morgen is het internationale vrouwendag, het ideale moment om stil te staan bij de positie van de vrouw in de sport. De gelegenheid ook voor de Taskforce ‘Women & Sport’ van het BOIC en de verschillende atleten van de ‘Game Changers’ om een enquête te organiseren waarin gepeild werd naar vrouwen in de sport. Uit de resultaten blijkt dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in sportstructuren, minder zichtbaar zijn in de media en dat ze ook heel wat minder verdienen dan hun mannelijke collega’s. Games Changer Ann Wauters: ‘We willen constructief naar een positieve verandering samenwerken. Het is een thema dat zeker hoog op de agenda mag komen.’

De enquête maakte deel uit van het initiatief ‘Empowering Women in Sports’ dat als doel heeft om drempels te identificeren die de deelname en de zichtbaarheid van vrouwen in de sport belemmeren. Het is de tweede keer dat het BOIC deze enquête organiseert, na een eerste versie eind 2018.

575 vrouwen – atleten, maar ook coaches, nationale en internationale officials van Team Belgium, bestuurders van nationale federaties en liga’s en leden van de raad van bestuur van het BOIC namen deel aan de bevraging.

Wauters: ‘We willen vooral sensibiliseren en erop wijzen dat de sportwereld nog altijd voornamelijk een mannelijke wereld is. Niet enkel bij de atleten, maar zeker ook bij de hele omkadering: coaches, officials en bestuursleden.’

De financiële vergoedingen blijven een belangrijk aandachtspunt, zeker voor atleten waarbij 78 procent van de atleten aangeeft dat ze minder financiële middelen krijgen dan hun mannelijke collega’s.

Ook media-aandacht blijkt een heikel punt, waarbij 78 procent van de atleten aangeeft dat vrouwen minder media-aandacht krijgen.

77,5 procent van alle bevraagden, waarvan 91 procent van de atleten, geeft aan dat de media een enorme verantwoordelijkheid heeft om vrouwensport te promoten.

Ook de vertegenwoordiging in sportieve structuren is duidelijk een probleem. Meer dan 60 procent van alle bevraagden vindt dat vrouwen te weinig vertegenwoordigd zijn in sportieve structuren.

Dominique Monami, lid van de Taskforce: ‘Als vrouw en als ex-atlete, coach en bestuurster vind ik het belangrijk dat vrouwen toegang hebben tot managementfuncties, als coach, official of bestuurder. We moeten de zichtbaarheid van vrouwen vergroten, hen aanmoedigen om een actieve rol te spelen en hen daar de nodige middelen voor geven. Quota kunnen een hefboom zijn om meer vrouwen in bestuursfuncties te krijgen. Met ‘Empowering Women in Sports’ willen we ook graag meer vrouwelijke rolmodellen en meer sensibiliseren.’

Over de wenselijkheid van het toepassen van minimumquota om deze situatie te verbeteren, is er geen eensgezindheid: 40 procent (bestuurders en officials) zijn voor een (minimum)quota en beschouwen quota als belangrijkste actie voor gendergelijkwaardigheid. Het grootste tegenargument dat meermaals wordt aangehaald door respondenten is dat functies moeten worden toegekend op basis van competenties en kennis.

En tot slot vindt 86 procent van alle bevraagden dat vrouwen mentaal minstens even sterk zijn dan mannen.

Ook volgens de peiling uitgevoerd door het onderzoeksbureau iVox vindt de meerderheid van de Belgen dat vrouwen en mannen in sport evenveel moeten verdienen.

Het onderzoeksbureau iVox dat gespecialiseerd is in online panels, legde in opdracht van het BOIC bij 1 000 Belgen, representatief voor de Belgische bevolking wat taal, leeftijd, geslacht en diploma betreft enkele stellingen over vrouwen en sport voor aan de ondervraagde Belgen.

Hier kwam onder meer uit dat vrouwensport en mannensport nog lang niet op hetzelfde niveau staan.

Enkele opmerkelijke resultaten van de iVox peiling:

64 procent van de bevolking vindt dat vrouwensport niet op hetzelfde niveau staat dan mannensport

76 procent van de bevolking vindt dat vrouwensport meer aan bod moet komen in de media

68 procent van de bevolking vindt het niet normaal dat vrouwen lager premies krijgen dan mannen omdat er minder publiek aanwezig is

60 procent van de bevolking vindt dat vrouwen niet voldoende vertegenwoordigd zijn in leidinggevende functies

60 procent van de bevolking vindt dat er te weinig vrouwelijk officials zijn

57 procent van de bevolking vindt dat er te weinig vrouwelijk coaches zijn

Ook topatletes vinden het noodzakelijk om actief aan gendergelijkwaardigheid, en het activeren van meisjes en vrouwen in sportactiviteiten, te werken. Ann Wauters, Gella Vandecaveye, Gitte Haenen, Tia Hellebaut, Evi Van Acker, Kim Gevaert, Kimberly Buys, Elfje Willemsen en Nicky Degrendele zullen onder de naam ‘Game Changers’ hiervoor activiteiten ontwikkelen. Deze groep wordt uitgebreid met andere geïnteresseerde vrouwelijke en mannelijke atleten die graag betrokken willen worden bij dit initiatief. Ondertussen telt de groep al 28 topatleten.

De BOIC Taskforce wordt geleid door Dominique Gavage met medewerking van Gwenda Stevens en Dominique Monami (voormalig tennisster en bronzen medaille winnares van de Spelen van Sydney 2000), alle drie ook lid van de raad van bestuur van het BOIC.

Dominique Gavage, voorzitster BOIC-taskforce: ‘We zijn zeer tevreden met de vele reacties en de grote deelname aan onze bevraging. De resultaten tonen positieve evoluties, maar ook dat er belangrijke werkpunten blijven op weg naar een gendergelijkwaardige sportwereld. We willen alle atleten, coaches, officials en bestuurders alsook de federaties en de sportadministraties die onze activiteiten mee ondersteund hebben uitdrukkelijk bedanken.’

Gwenda Stevens, eveneens lid van de Taskforce en voorzitster van de nationale roeibond: ‘Het is fantastisch dat we kunnen rekenen op de steun van de Game Changers, zowel mannen als vrouwen, die zich willen inzetten voor dit thema. Ik hoop dat we op die manier samen voor vrouwen en meisjes in de sport op verschillende niveaus een verschil kunnen maken.’ (Olympic.be / Foto FB))