Categorieën
Algemeen

Sportcardiologen uit oa UZA verontrust over hartklachten na corona

MORTSEL – Een aanzienlijke groep sporters die ooit COVID-symptomen hadden, blijft na de acute infectie klachten vertonen. In een studiegroep met Vlaamse sporters ging het in een derde van die aanslepende gevallen om symptomen van hart- en vaatziekten. Mensen die positief hebben getest en normaal veel sporten, kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de COVIDEX-studie, over COVID-19 en sport.

De data die al beschikbaar zijn, vloeien voort uit de coronavragen die 4 017 sporters hebben beantwoord op www.sportkeuring.be, waar mensen al jaren terecht kunnen om na te gaan of ze een sportmedisch onderzoek nodig hebben wanneer ze (opnieuw) willen sporten. Mogelijk is de groep van 4 017 respondenten niet representatief voor alle sporters, maar de gegevens stemmen toch tot nadenken. Analyse toont immers aan dat meer dan een derde (37 procent) van de circa 3 00 respondenten die in de loop van de afgelopen twaalf maanden COVID19-symptomen hebben gekregen, aanslepende klachten hebben die op een cardiovasculaire aandoening kunnen wijzen. Het betreft klachten als hartkloppingen of pijn op de borst – géén afwijkingen die tijdens een echocardiogram, een MRI-scan of ander beeldvormend onderzoek werden vastgesteld.

De voorlopige cijfers zijn verontrustend, onder meer vanwege het risico op hartritmestoornissen, die soms ernstige gevolgen kunnen hebben. De data verdienen minstens verder onderzoek. Dat is precies wat de COVIDEX-studie doet. Het COVIDEX-team bestaat uit acht Vlaamse wetenschappers, één Waalse onderzoeker en een hoogleraar uit het Groothertogdom Luxemburg. Zij trachten te achterhalen hoeveel competitiesporters COVID-19 hebben doorgemaakt, in hoeveel gevallen die ziekte gepaard gaat met aantasting van de hartspier en in welke mate hun problemen aanleiding geven tot ritmestoornissen.

Mensen die al minstens vijf jaar wekelijks vier uur of méér sporten in het kader van een competitie en die in de loop van de afgelopen twaalf maanden positief hebben getest op het Sars-CoV-2-virus kunnen zichzelf, de sport en de wetenschap een grote dienst bewijzen door zich op te geven voor de studie. Alle nuttige informatie staat op www.covidex.be

Mensen die minder intensief sporten maar zich zorgen maken over corona, krijgen de raad naar www.sportkeuring.be te surfen en daar de coronavragen te beantwoorden voor ze (opnieuw) gaan sporten.

Het Forum Sportcardiologie bestaat uit de cardiologen Guido Claessen (UZ Leuven), Hein Heidbuchel (UZ Antwerpen), Hielko Miljoen (UZ Antwerpen), Tom Rossenbacker (Imelda ziekenhuis Bonheiden) en Frank Timmermans (UZ Gent) als vertegenwoordigers van de Belgische Werkgroep Sportcardiologie, de sportartsen Tom Teulingkx en Luk Buyse van de vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA), sportarts Frank Pauwels van Gezond Sporten Vlaanderen en woordvoerder Marc Geenen. (SKA)