Categorieën
Algemeen

150 000 euro subsidie voor TC Club Field Mol

MOL – Tennis Club Field ontvangt van het gemeentebestuur van Mol een subsidie van 150 000 euro uit het infrastructuurfonds cultuur-, jeugd- en sportsector. Daarnaast krijgt de tennisclub een renteloze lening toegekend van 100 000 euro. De vereniging gebruikt deze financiële middelen voor het realiseren van vijf padelvelden aan de Kiezelweg 75 en om de bestaande outdoor tennisterreinen te moderniseren. Padel, een mix tussen tennis en squash, is de snelst groeiende sport ter wereld. Dankzij de steun van het gemeentebestuur kan ook Tennis Club Field investeren in deze populaire sport en de huidige tennisleden een vernieuwde infrastructuur aanbieden.

Hans De Groof (N-VA), schepen van sport: ‘Het gemeentebestuur wil zoveel mogelijk inwoners aan het sporten krijgen en vindt het dan ook belangrijk dat sportverenigingen over degelijke en veilige infrastructuur beschikken. Met een renteloze lening en een infrastructuursubsidie willen we onze sportverenigingen zoveel mogelijk ondersteunen.’

Tennis Club Field diende op 23 december 2020 een aanvraag in voor een infrastructuursubsidie voor de aanleg van vijf padelvelden en bijhorende infrastructuurwerken aan de Kiezelweg 75. De kosten van de werken worden geraamd op 610 586 euro. De subsidie is goed voor 25 procent van de investeringen.

Het gemeentebestuur zet in op het verbeteren van de infrastructuur in de jeugd-, cultuur- en sportsector. Daarom kunnen verenigingen een infrastructuursubsidie aanvragen voor investeringen aan infrastructuur voor cultuur-, jeugd- of sportwerking.

Verenigingen kunnen beroep doen op twee categorieën van infrastructuursubsidies:

Infrastructuursubsidies voor grote infrastructuurprojecten voor jeugd-, cultuur- en sportwerking

Infrastructuursubsidies voor investeringen in het brandveiliger maken van infrastructuur voorovernachtingen door jeugd-, cultuur- en sportverenigingen

De infrastructuursubsidie bedraagt:

Voor infrastructuursubsidies voor grote infrastructuurprojecten voor jeugd-, cultuur- en sportwerking: 25 procent van de kostprijs van de investering met een maximum van 150 000 euro.

Voor infrastructuursubsidies voor investeringen in het brandveiliger maken van infrastructuur voor overnachtingen door jeugd-, cultuur- en sportverenigingen: 75 procent van de kostprijs van de investering met een maximum van 37 500 euro.

Het gemeentebestuur verleent renteloze leningen aan cultuur-, jeugd- en sportverenigingen om ze te ondersteunen bij bouwen van en/of verbouwingswerken aan infrastructuur of de aankoop van gebouwen en/of gronden. De lening kan maximaal 50 procent bedragen van de werkelijke kosten, met een minimum van 7 500 euro en een maximum van 100 000 euro. De vereniging moet het volledige ontleende bedrag binnen een termijn van maximaal tien jaar terugbetalen. (Gemeente Mol / Foto TC Club Field Mol)