Categorieën
Algemeen

Aftellen naar een nieuwe sporthal in Noorderwijk en Morkhoven

HERENTALS – Noorderwijk en Morkhoven staan opnieuw een stap dichter bij een nieuwe sporthal. Afgelopen vrijdag heeft aannemer Vanhout.pro een offerte ingediend voor de sporthal, samen met een voorstel tot erfpacht voor een aantal percelen aan de huidige sporthal van Noorderwijk. De erfpacht gaat uit van de grondeigenaars vzw Chirocomité Noorderwijk, kerkfabriek Sint-Bavo Noorderwijk, Bart Boeckx en Martine Sommen.

Er is al jarenlang vraag naar een nieuwe sporthal in Noorderwijk en Morkhoven. Het AGB Sport en Recreatie Herentals heeft daarom een overheidsopdracht geplaatst voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de sporthal. De opdracht wordt aanbesteed via een mededingingsprocedure met bekendmaking. Op 10 november 2020 selecteerde de raad van bestuur van het AGB Sport en Recreatie Herentals aannemer Vanhout.pro uit twee kandidaturen.

In de offerte is een prijs aangeboden voor de verschillende onderdelen van de opdracht. Deze prijzen zijn echter niet definitief, omdat er nog mogelijkheid is om te onderhandelen. De eerstvolgende stap in de procedure is de evaluatie van de offerte. Hierbij wordt nagegaan of de offerte rechtsgeldig is en inhoudelijk voldoet aan de gestelde minimumvereisten. Nadat de offerte en de erfpacht regelmatig verklaard zijn, wordt de offerte verder uitgewerkt, en starten de onderhandelingen over een aantal modaliteiten.

Dit hele proces zal enkele maanden in beslag nemen. Daarna kan de opdracht gegund worden. Na de sluiting van de opdracht heeft de opdrachtnemer twaalf maanden tijd om een omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen. De uitvoeringstermijn van de opdracht bedraagt 22 kalendermaanden. (Stad Herentals)