Categorieën
Algemeen

Sport- en keuringsartsen eisen dat buitensporten onmiddellijk heropstarten

MORTSEL – De vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) en Gezond Sporten vragen de federale overheid dat competitiesport in de open lucht zo snel mogelijk opnieuw wordt toegelaten in groepen tot 25 personen die geen kleedkamers gebruiken en die tot het betreden van het sportveld (en vanaf het verlaten ervan) een mondmasker dragen. ‘Het is epidemiologisch volstrekt ongerijmd dat mensen wel met tien mogen samenkomen in een privétuin, waar controle zo goed als onmogelijk is, maar bijvoorbeeld geen competitietennis mogen spelen’, zeggen zij..

Dr. Frank Pauwels, voorzitter Gezond Sporten: ‘De sportfederaties hebben er, zowel vanuit economische overwegingen als met het oog op hun organisatorische continuïteit, grote baat bij dat competities onmiddellijk kunnen worden hervat. Competitie is de bestaansreden van veel sportorganisaties, maar het is ook een van de belangrijkste motivatoren die ervoor zorgen dat mensen sporten of blijven sporten en zich ondanks vele hindernissen de moeite getroosten om systematisch te trainen. Zonder dat doel valt die drijfveer weg, komen sportorganisaties voor onoverkomelijke problemen te staan en – vooral – stijgt het risico op drop-out, zowel voor volwassenen als voor minderjarigen. Dat sluipende drama is zich nu aan het voltrekken, met alle nadelige gevolgen van dien voor de volksgezondheid op de langere termijn.’

‘We ontvangen talloze signalen uit diverse sportdisciplines dat trainingen op een laag pitje branden of niet worden georganiseerd, en dat sporters gedemotiveerd raken en afhaken bij gebrek aan een doel. Stel je voor dat mensen zouden moeten studeren zonder dat er examens worden georganiseerd of diploma’s worden uitgereikt…’

Als medisch geschraagde, evidence-driven organisaties hebben SKA en Gezond sporten zich de afgelopen veertien maanden altijd zeer voorzichtig opgesteld en geregeld strengere maatregelen bepleit dan de sportfederaties of de overheid voorstonden. Naarmate de epidemie langer aanhoudt begint het risico op uitval in de sport echter steeds zwaarder te wegen in de balans. Dr. Pauwels: ‘In de horeca of de cultuursector wordt de honger en motivatie van zowel consumenten als aanbieders naar business-as-usual alleen maar groter naarmate maatregels van kracht blijven. Dat is veel minder het geval in een sector als de (competitie)sport, waarvoor de “consument” zich moeite moet getroosten en regelmaat moet aanhouden. Als de burger moet wachten om naar bijvoorbeeld het theater te kunnen gaan, dan zal hij of niet besluiten om nooit meer naar de schouwburg te gaan. In de sport ligt dat anders en dreigen steeds meer mensen die geen doel meer hebben, definitief af te haken.’

Dr. Tom Teulingkx, voorzitter van SKA (zie foto): ‘In de open lucht is het risico op transmissie van virussen sowieso al negentien keer lager dan binnen, ongeacht de activiteiten die mensen doen. In openluchtsporten waarbij afstand wordt gehouden of nauwelijks lichamelijk contact voorkomt, zoals tennis, wielrennen, golf, paardrijden, watersporten, beachvolley en veel atletiekdisciplines, is het besmettingsrisico verwaarloosbaar. Maar zelfs in de meeste contactsporten, waaronder ook voetbal, zijn die contacten zo vluchtig dat het virus niet de tijd krijgt om te worden overgedragen.’

‘Tot nu blijft competitiesport verboden doordat competitie gevaarlijke contacten en transmissie tussen diverse sportgroepen in de hand zou werken, maar als de randvoorwaarden worden gerespecteerd, dan blijft dat risico zeer beperkt. Als er transmissie van virussen is tussen leden van één sportgroep of tussen diverse sportgroepen, dan gebeurt dat wellicht door onveilige en tamelijk langdurige contacten voor en na de eigenlijke sportactiviteit, onder meer in de kleedkamers of bij contacten en face-to-facegesprekken vóór het betreden van het sportveld.’‘

Zelfs in een van de meest contactrijke sporten, het rugby, brengt competitie wellicht geen extra risico mee. Een wetenschappelijke studie die in februari 2021 in het British Journal of Sports Medicine verscheen, concludeert: ‘Ondanks de tackles en de zeer nabije interactie met SARS-CoV-2-positieve spelers kon transmissie tijdens wedstrijden niet worden aangetoond.’

’Om al die redenen vragen SKA en Gezond Sporten de federale overheid met aandrang dat zoveel mogelijk competitiesporten in de open lucht onmiddellijk mogen worden hervat met maximaal 25 deelnemers. Teulingk: ‘Intussen beseffen en erkennen we dat het risico van competitiesport niet nul is, vandaar de aanbeveling om de groepen nog steeds beperkt te houden tot 25 personen. Mochten er ondanks alle voorzorgen en protocollen toch outbreaks ontstaan als specifiek gevolg van competitiesport, dan blijven die traceerbaar en beheersbaar. Sneltests vóór de wedstrijden kunnen daarbij ook een belangrijke en relatief eenvoudig inzetbare tool zijn. Binnensport, zowel trainingen als wedstrijden, blijven we riskant vinden. Daar vragen we dat er maximaal wordt geventileerd en de aanbevelingen van de Taskforce Ventilatie worden gerespecteerd.’ (SKA)