Categorieën
Algemeen

Sport- en keuringsartsen eisen dat buitensporten onmiddellijk heropstarten

MORTSEL – De vereniging voor Sport- en Keuringsartsen (SKA) en Gezond Sporten vragen de federale overheid dat competitiesport in de open lucht zo snel mogelijk opnieuw wordt toegelaten in groepen tot 25 personen die geen kleedkamers gebruiken en die tot het betreden van het sportveld (en vanaf het verlaten ervan) een mondmasker dragen. ‘Het is epidemiologisch volstrekt ongerijmd dat mensen wel met tien mogen samenkomen in een privétuin, waar controle zo goed als onmogelijk is, maar bijvoorbeeld geen competitietennis mogen spelen’, zeggen zij..

Dr. Frank Pauwels, voorzitter Gezond Sporten: ‘De sportfederaties hebben er, zowel vanuit economische overwegingen als met het oog op hun organisatorische continuïteit, grote baat bij dat competities onmiddellijk kunnen worden hervat. Competitie is de bestaansreden van veel sportorganisaties, maar het is ook een van de belangrijkste motivatoren die ervoor zorgen dat mensen sporten of blijven sporten en zich ondanks vele hindernissen de moeite getroosten om systematisch te trainen. Zonder dat doel valt die drijfveer weg, komen sportorganisaties voor onoverkomelijke problemen te staan en – vooral – stijgt het risico op drop-out, zowel voor volwassenen als voor minderjarigen. Dat sluipende drama is zich nu aan het voltrekken, met alle nadelige gevolgen van dien voor de volksgezondheid op de langere termijn.’

‘We ontvangen talloze signalen uit diverse sportdisciplines dat trainingen op een laag pitje branden of niet worden georganiseerd, en dat sporters gedemotiveerd raken en afhaken bij gebrek aan een doel. Stel je voor dat mensen zouden moeten studeren zonder dat er examens worden georganiseerd of diploma’s worden uitgereikt…’

Als medisch geschraagde, evidence-driven organisaties hebben SKA en Gezond sporten zich de afgelopen veertien maanden altijd zeer voorzichtig opgesteld en geregeld strengere maatregelen bepleit dan de sportfederaties of de overheid voorstonden. Naarmate de epidemie langer aanhoudt begint het risico op uitval in de sport echter steeds zwaarder te wegen in de balans. Dr. Pauwels: ‘In de horeca of de cultuursector wordt de honger en motivatie van zowel consumenten als aanbieders naar business-as-usual alleen maar groter naarmate maatregels van kracht blijven. Dat is veel minder het geval in een sector als de (competitie)sport, waarvoor de “consument” zich moeite moet getroosten en regelmaat moet aanhouden. Als de burger moet wachten om naar bijvoorbeeld het theater te kunnen gaan, dan zal hij of niet besluiten om nooit meer naar de schouwburg te gaan. In de sport ligt dat anders en dreigen steeds meer mensen die geen doel meer hebben, definitief af te haken.’

Dr. Tom Teulingkx, voorzitter van SKA (zie foto): ‘In de open lucht is het risico op transmissie van virussen sowieso al negentien keer lager dan binnen, ongeacht de activiteiten die mensen doen. In openluchtsporten waarbij afstand wordt gehouden of nauwelijks lichamelijk contact voorkomt, zoals tennis, wielrennen, golf, paardrijden, watersporten, beachvolley en veel atletiekdisciplines, is het besmettingsrisico verwaarloosbaar. Maar zelfs in de meeste contactsporten, waaronder ook voetbal, zijn die contacten zo vluchtig dat het virus niet de tijd krijgt om te worden overgedragen.’

‘Tot nu blijft competitiesport verboden doordat competitie gevaarlijke contacten en transmissie tussen diverse sportgroepen in de hand zou werken, maar als de randvoorwaarden worden gerespecteerd, dan blijft dat risico zeer beperkt. Als er transmissie van virussen is tussen leden van één sportgroep of tussen diverse sportgroepen, dan gebeurt dat wellicht door onveilige en tamelijk langdurige contacten voor en na de eigenlijke sportactiviteit, onder meer in de kleedkamers of bij contacten en face-to-facegesprekken vóór het betreden van het sportveld.’‘

Zelfs in een van de meest contactrijke sporten, het rugby, brengt competitie wellicht geen extra risico mee. Een wetenschappelijke studie die in februari 2021 in het British Journal of Sports Medicine verscheen, concludeert: ‘Ondanks de tackles en de zeer nabije interactie met SARS-CoV-2-positieve spelers kon transmissie tijdens wedstrijden niet worden aangetoond.’

’Om al die redenen vragen SKA en Gezond Sporten de federale overheid met aandrang dat zoveel mogelijk competitiesporten in de open lucht onmiddellijk mogen worden hervat met maximaal 25 deelnemers. Teulingk: ‘Intussen beseffen en erkennen we dat het risico van competitiesport niet nul is, vandaar de aanbeveling om de groepen nog steeds beperkt te houden tot 25 personen. Mochten er ondanks alle voorzorgen en protocollen toch outbreaks ontstaan als specifiek gevolg van competitiesport, dan blijven die traceerbaar en beheersbaar. Sneltests vóór de wedstrijden kunnen daarbij ook een belangrijke en relatief eenvoudig inzetbare tool zijn. Binnensport, zowel trainingen als wedstrijden, blijven we riskant vinden. Daar vragen we dat er maximaal wordt geventileerd en de aanbevelingen van de Taskforce Ventilatie worden gerespecteerd.’ (SKA)

Categorieën
Algemeen

Nieuwe locatie voor boogschutters in Zoersel, meer ruimte voor KFC Antonia

ZOERSEL – De boogschutters van de Sint-Huybrechtsgilde, die tot voor kort trainden op het omnisport- en speelveld naast de terreinen van KFC Antonia, verhuizen naar de Achterstraat in Zoersel. Daar werd, tussen het skatepark en sporthal de Zoest, namelijk een gloednieuwe staande wip voor hen geplaatst.


Reden van de verhuis is dat voetbalclub Antonia de laatste jaren een forse groei kende en op de huidige terreinen uit haar voegen barst. In samenspraak met de club en de Sint-Huybrechtsgilde besloot gemeente & OCMW Zoersel om het bestaande opstalrecht van KFC Antonia uit te breiden met het omnisport- en speelveld . Dit geeft hen de kans dit veld te integreren in hun huidige werking en meer ruimte te creëren om te kunnen trainen en spelen. Voor de boogschutters werd een nieuwe plek gezocht en gevonden aan de Achterstraat.


Olivier Rul (Open Vld), schepen van sport: ‘Met het oog op de uitbreiding van Antonia en na het nodige overleg bleek een herlocatie en nieuwe mast voor onze boogschutters een must. We vonden zo’n geschikte locatie in de buurt, meer bepaald aan de Achterstraat, tussen het skatepark en sporthal de Zoest. We installeerden er een nieuwe wip en schuilhut, die bovendien ook gebruikt kan worden door onze skaters. Twee vliegen in één klap dus. Op deze manier kan iedereen zijn hobby uitoefenen met degelijk materiaal.’


‘Er worden heel wat hobby’s uitgeoefend op dat terrein, dus het kan er best druk zijn. Om de veiligheid te garanderen, werd er beslist om twee slagbomen te plaatsen op de weg rondom sporthal de Zoest. Tijdens de training van de schutters zullen die slagbomen toe zijn, zodat er geen passage is vlakbij de mast.’Burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA): ‘Het is fijn om te merken dat sport groeit en bloeit in onze gemeente. We maken er dan ook graag de nodige ruimte voor vrij. Anderzijds vind ik het ook belangrijk om voldoende open publieke ruimte te behouden, waar men ook – zonder bij een sportclub te zijn – gebruik van kan maken.’Het omnisport- en speelveld naast de terreinen van KFC Antonia is dus niet langer publiek toegankelijk. Dit betekent ook dat de sporttoestellen (pingpongtafel, haasje-over-paaltjes …) en de atletiekpiste verdwijnen. De joggers die hier enthousiast gebruik van maakten, kunnen nu onder meer terecht op het trage wegennetwerk in de onmiddellijke omgeving, de Finse piste (domein AZ Sint-Jozef, A. Vesaliuslaan, net over de grens met Malle), de looppiste aan den Bremberg (Brakenberg) en de looppiste aan het Kiekeboeplein (De Reiger). (Gemeente Zoersel / Foto Pxhere)

Categorieën
Algemeen

Negen gemeenten ondertekenen solidariteitscharter van SOB

BRUSSEL – Nu vrijdag vindt de tweede editie van de Special Olympics Belgium (SOB) Virtuele Spelen plaats als alternatief voor de fysieke Nationale Spelen. Gaststad Brussel had de eer deze virtuele editie feestelijk in gang te trappen met drie opeenvolgende sleutelmomenten. Philippe Close (PS), Burgemeester van Brussel, ontving 50 genodigden waaronder  Zehra Sayin, CEO en SOB-ambassadeur Erik Bauwens  in de Maison Patricienne.

SOB, de organisatie voor atleten met een verstandelijke beperking, lanceert samen met gaststad Brussel de tweede editie van de Special Olympics Belgium Virtuele Spelen. Manneken-Pis werd voor de gelegenheid aangekleed in de SOB-kleuren en de Vlam van de Hoop werd aangestoken door Benoit Hellings (Ecolo), Schepen van Sport. Naast Brussel ondertekenden nog acht andere steden en gemeenten het Solidariteitscharter van SOB in de Maison Patricienne in aanwezigheid van Delphine Houba (PS), Brussels Schepen van Cultuur.


Close: ‘Het is een eer voor onze stad om de aftrap te mogen geven van deze Special Olympics Belgium Virtuele Spelen editie. Met zijn 184 nationaliteiten is Brussel de tweede meest kosmopolitische stad ter wereld, na Dubai. Het creëren van samenhorigheid verbinding en gezonde burgers is daardoor een uitdaging, waar sport een belangrijke rol in speelt. Samen met mijn collega Schepen van Sport, Benoit Hellings, blijf ik sterk inzetten op het belang hiervan. Het evenement vandaag is daar een mooi voorbeeld van.’

Brussel verbindt zich er onder meer toe om inclusie en het unified-principe – atleten met en zonder verstandelijke beperking sporten samen in één team – verder te ondersteunen, of te introduceren in sectoren die er nog niet eerder mee in aanraking kwamen. Niet enkel op sportief niveau, maar overal in onze maatschappij moeten mensen met een verstandelijke beperking een actieve rol toegekend krijgen. Ook acht andere steden en gemeenten – Alken, Balen, Ecaussines, La Louvière, Mechelen, Nijvel, Sint-Niklaas en Sint-Pieters-Woluwe – vertegenwoordigd door hun burgemeesters of schepenen, ondertekenen vandaag het charter op de prachtige binnenkoer van dit stukje Belgisch erfgoed. Lydia Muteybele (PS), schepen voor Gelijke Kansen: ‘Wij zijn verheugd over deze tweede editie van de Virtuele Spelen, die door de vzw Special Olympics Belgium wordt georganiseerd en die zich ook dit jaar weer aanpast aan de gezondheidscrisismaatregelen. We weten dat sport een echt baken van inclusie kan zijn voor alle mensen met een beperking en de Stad Brussel is verheugd deze initiatieven te kunnen steunen.’


Ter gelegenheid van de Virtuele Spelen werd Manneken-Pis aangekleed in een sportieve SOB-outfit. De schepen van cultuur en de Vrienden van Manneken-Pis waren van de partij voor de onthulling van de mascotte. Houba: ‘Manneken-Pis is altijd bereid om zijn sportoutfit of zijn supporterstrui aan te trekken. Met Special Olympics Belgium trekt ons nationaal Ketje zijn tenue aan om de actieve rol van mensen met een verstandelijke beperking in de sport te ondersteunen. Ons doel is om de manier waarop mensen denken over inclusie en tolerantie te veranderen. Net als cultuur moet ook sport openstaan en toegankelijk zijn voor iedereen.’

Vol enthousiasme trok de Schepen van Sport haar sportkleren aan voor de traditionele Torch Run. Samen met twee SOB-atleten Zaïd Abau van club Delta en Rosalia Niedziela ambassadrice van de Virtuele Spelen 2021, liepen ze blakend van trots rond met de toorts. Ze werden aangemoedigd door onder meer Philippe Housiaux, SOB-ambassadeur Erik Bauwens en de burgemeesters en dchepenen van de aanwezige steden en gemeenten. Aangekomen op de Grote Markt, staken ze de Vlam van de Hoop aan, hét moment dat symbool staat voor de opening van de Virtuele Spelen. Hellings: ‘Deze olympische vlam op de Grote Markt in Brussel is een sterk symbool. Het herinnert ons eraan dat de Stad Brussel er elke dag aan werkt om sport voor iedereen toegankelijk te maken. En dit ongeacht afkomst, niveau, situatie, verschillen. Dankzij onze infrastructuur en de steun die wij aan onze talrijke clubs verlenen, dringen wij aan op de inclusie van iedereen in de sport, in alle categorieën, in alle disciplines, voor iedereen.’

De beelden van Manneken-Pis en de Torch Run worden verwerkt in de live Openingsceremonie die vrijdag om 10 uur te volgen is op de Facebook-pagina van Special Olympics Belgium. De organisatie voor atleten met een verstandelijke beperking wil van deze tweede editie van de Virtuele Spelen het grootste gratis online inclusief evenement van België ooit maken. Iedereen kan deelnemen in elf verschillende sportdisciplines en kan zelf bepalen hoe intensief men meedoet, in welke sport, met welk materiaal, op welke locatie, hoeveel tijd men eraan wil spenderen, wanneer en met wie – alleen of met collega’s of vrienden. Ook niet-sportievelingen kunnen deelnemen door het overwinningsgebaar, de ‘V’ van Virtuele Spelen, uit te beelden en dit te delen op sociale media met de hashtag #VirtualGames2021. Elke deelnemer, sportief of aanmoedigend, steunt de atleten in deze verwarrende tijden. Registreren kan nog tot en met de dag zelf via https://virtualgames.special-olympics.be.

Twee unified ambassadeur-duo’s presenteren de Openingsceremonie en de Sluitingsceremonie, live op Facebook om 17 uur en zijn nu al in verschillende video’s te bewonderen op de sociale mediakanalen van de organisatie. Onderneemster en ex-actrice/presentatrice Eline De Munck (33) vormt een duo samen met Special atleet-ambassadeur Lies Gielis (31 uit Geel). Langs de Franstalige kant nemen tv- en radiopersoonlijkheid David Antoine (39) en Rosalia Niedziela (17 uit La Louvière) deze rol op zich. ( Op de foto Zehra Sayin van SOB en schepenen Mien Vanden Broek (CD&V) en Nancy De Bie (sp.a) van  Balen. (SOB)

Categorieën
Algemeen

Jumping van Cannes verhuist naar Valkenswaard

MORTSEL – Net Nederlandse Valkenswaard organiseert van vrijdag 4 tot en met zondag  6 juni de Longines Global Champions Tour, die normaal zou plaatsvinden in Cannes.

De stad Cannes aan de Franse Rivièra is een vaste waarde op het wereldwijde circuit van LGCT, maar onder de huidige omstandigheden was het niet mogelijk om het evenement te organiseren volgens de nieuwste veiligheidsvoorschriften.

De beslissing om te verhuizen naar Valkenswaard zorgt ervoor dat het internationale evenement van wereldklasse doorgang kan vinden en dat ruiters, eigenaars,  fans en alle belanghebbenden kunnen genieten van het beste in de springsport. Met meer dan 500 permanente stallen en verschillende zandarena’s organiseert Valkenswaard dit jaar het grootste aantal paardensportevenementen.

Fans kunnen zich opmaken voor een spannende vierde manche in het LGCT- en GCL-kampioenschap. De  beste ruiters en paarden ter wereld zullen strijden op de prachtige, gloednieuwe grasarena op de speciaal daarvoor gebouwde locatie in Valkenswaard.

De verandering van locatie van Cannes naar Valkenswaard komt bovenop de geplande LGCT van Valkenswaard van vrijdag tot en met 22 augustus.

Fans kunnen uitkijken naar jumpingevenementen in Madrid (vrijdag 21 tot en met zondag  23 mei) en Ramatuelle, Saint-Tropez (van donderdag tot en met zaterdag 29 mei) en Valkenswaard dus. Alles wordt uitgezonden via de innovatieve GCTV-streamingdienst met live verslaggeving, backstage-inzichten, speciale analyse en meertalig commentaar. (Global Champions Tour)

Categorieën
Algemeen

Vier leiderstruien van de Vuelta 21 voorgesteld in Madrid

MORTSEL – De presentatie van de vier Santini-truien die door de leiders van La Vuelta 21 zullen worden gedragen, vond vandaag plaats in Madrid. Naast de officiële truien, met ecologische stoffen gemaakt van gerecycleerd materiaal, werden vijf kits onthuld die gewijd worden aan de belangrijkste etappes van de 76ste editie van La Vuelta en de twee officiële truien van de CERATIZIT Challenge van La Vuelta.

De truien, gemaakt uit recycleerbare weefsels, werden geproduceerd in het Italiaanse  Santini, in de buurt van Bergamo, meer bepaald in de de Ecofabric RECY van Corno.

De leiderstruien zijn: La Roja (de rode trui) gesponsord door Carrefour en gedragen door de leider van het algemeen klassement, de groene trui gesponsord door Škoda, die de leider van het puntenklassement zal dragen, de witte ‘Feníe Energía’ trui voor de best jongere en de bolletjestrui gesponsord door Loterías y Apuestas del Estado die de beste klimmer zal mogen tonen. De winnaars van de zevende editie van de CERATIZIT Challenge van La Vuelta zullen ook Santini-truien dragen.

Naast de officiële truien biedt Santini elk jaar sets aan die speciaal zijn gewijd aan de belangrijkste etappes van La Vuelta, in de vorm van een trui, een korte broek, sokken, een pet, handschoenen en een bijpassend katoenen T-shirt.

De trui van Burgos werd gemaakt naar aanleiding van de eerste etappe: een individuele tijdrit in de straten van de stad. Het ontwerp van de trui is geïnspireerd op het venster dat de gevel siert van de majestueuze kathedraal van Sint-Maria, gebouwd in de dertiende eeuw, waar de start van La Vuelta 21 zal plaatsvinden. De kleuren die zijn gebruikt bij het maken van deze trui zijn rood en wit, kleuren die ook de vlag van de autonome gemeenschap Castilië en León sieren. Het nummer 01 geeft ook de link aan met de eerste etappe van de race.

De zevende etappe van La Vuelta 21 start vanuit Gandía en eindigt op de top van Balcón de Alicante. Om er te komen, zullen de renners de prachtige bossen van de provincies Valencia en Alicante doorkruisen. Dit zijn precies de plekken die de Alicante-kit inspireerden waarop de kleur groen domineert. De trui heeft ook, op de rug en op de mouw, de woorden ‘Estima la Natura’ (‘Waardeer de natuur’) die is uitgehouwen op de sculptuur op de top van het Balcón de Alicante.

Tijdens etappe veertien staat de regio Extremadura in de schijnwerpers. De antenne op de top van Pico Villuercas waar de aankomstlijn wordt getrokken, diende als inspiratie voor het maken van de derde kit: de radioantenne van de militaire basis, nu verlaten, is gegraveerd op de achterkant en op de mouw van het shirt. De kleuren zijn geïnspireerd op de vlag van de regio.

Eén van de zwaarste etappes wordt ongetwijfeld de achttiende, met een finale op de top van de Altu d’El Gamoniteiru: een verschrikkelijke klim van vijftien kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,69 procent en pieken van zeventien procent. De top bevindt zich op een hoogte van 1 791 meter en dit is het getal dat wordt gebruikt voor het  Santini-ensemble dat aan deze etappe is gewijd. De kititems zijn gemaakt in hemelsblauw en hebben rood en wit gestreepte details, zoals de antennes die er aan de bovenkant uitspringen. De achterkant van de trui is voorzien van een kroon met de bochten die kenmerkend zijn voor de klim.

Naar aanleiding van de laatste etappe, die zal eindigen in de historische stad Santiago de Compostela, heeft Santini een kit gemaakt, genaamd Galicië, in blauw en geel met het symbool van de Jacobsweg. Men vindt de schaal op de rug en mouw van de trui die herinnert aan de viering van het Heilig Jaar (Xacobeo) in Galicië en in heel Spanje.

Om deze sets compleet te maken, presenteert Santini drie essentiële items voor wielrenners: een jas en een windjack met een pet volgens een gestreept en veelkleurig patroon.

Replica’s van de kenmerkende truien en alle vijf tenues zijn te koop op de officiële Santini-website (www.santinicycling.com), evenals die van de officiële La Vuelta-winkel, Ciclos Cabello (www.cicloscabello.com) en in gespecialiseerde  winkels over de hele wereld. (La Vuelta / Foto PhotoGomezSport)

Categorieën
Algemeen

Lieven Hardy wint prestigieuze internationale waterski-titel

ANTWERPEN – De internationale waterski federatie IWWF bracht heuglijk nieuws voor Lieven Hardy (59). Hij werd uitgeroepen tot ‘IWWF showskier of the ¼ century’. Zijn bijdrage aan de show-skicommunity’ is over de hele wereld bekend.


De Ieperling leerde skiën bij het “West-Vlaams Showteam (WVST) – Waterskischool klein strand” en is er nog steeds actief in vele functies. Als voorzitter, coach, lid, vriend en vader voor velen, brengt hij skiërs naar een beter niveau.Zijn inspanningen om contact te houden met skiërs over de hele wereld, en hen te betrekken bij de ‘Europese show-skicommunity’ is algemeen bekend, vooral door het uitnodigen van skiërs, officials en coaches.


Maar wat niet veel mensen weten, is dat Lieven één van de grondleggers van het ‘World Show Ski Tournament’ is. Met zijn kwaliteit om met veel mensen in contact te komen, hielp hij bij het samenbrengen van meerdere landen om de sport verder uit te bouwen op internationaal niveau. Zelf heeft hij geen enkele editie gemist. Als voorzitter van de show-ski council zal hij het event verder mee uitbouwen.


Hij is niet alleen actief op wereldniveau maar heeft ook het Belgian Waterski Show Team opgericht. Het team maakte een enorme progressie sinds het eerste ‘World Show Ski Tournament’ en ligt in de weegschaal met landen die professionals uitsturen. Maar hij liet ook mensen uit Nederland en Duitsland kennis maken met de wereldcompetitie, Team Germany is alvast een extra deelnemer. (Waterski.be)

Categorieën
Algemeen

Uitwedstrijden van Indisch hockeyteam gaan niet door

MORTSEL – De komende uitwedstrijden van India in de FIH Pro Hockey League tegen Spanje en Duitsland, respectievelijk gepland op zaterdag 15 en zondag 16 mei en zaterdag 22 en zondag 23 mei, zijn uitgesteld. Dit komt door de huidige internationale reisbeperkingen die India treft vanwege de COVID-19-pandemie.

FIH, Hockey India en de nationale hockeyverenigingen van Duitsland, Spanje en Groot-Brittannië onderzoeken momenteel alle mogelijke opties om deze wedstrijden op een later tijdstip te laten plaatsvinden. De wedstrijden in Londen van zaterdag 8 en zondag 9 mei werden eerder al verdaagd. (FIH)

Categorieën
Algemeen

Openluchtzwembad Vita Den Uyt in Mol toegankelijk vanaf zaterdag 1 mei

MOL – Als corona het toelaat, opent openluchtzwembad Vita Den Uyt in Mol op zaterdag 15 en zondag 16 mei opnieuw de deuren. Bij mooi weer, dus bij temperaturen van meer dan twintig graden én droog weer, ben je welkom van 12 tot 20 uur. Reserveren is niet nodig. Let op. Wie een ticket koopt voor het buitenbad, kan niet naar het binnenbad. Hou je tijdens je bezoek aan de actuele coronamaatregelen en draag steeds een mondmasker als je je verplaatst op het domein. Meer info vind je op www.vita-denuyt.be.

.Het buitenbad heeft een eigen in- en uitgang. Er worden maximum 125 bezoekers (ouder dan twaalf jaar) toegelaten in het water. De combinatie van binnen- en buitenbad is niet mogelijk. Je kiest dus voor het binnenbad of het buitenbad.

In mei en juni is het openluchtzwembad open op woensdag van 13 tot 18 uur en op zaterdag en zondag van 12 tot 20 uur.

Bezoekers van het openluchtzwembad kleden zich om in de kleedhokjes van het buitenbad.

Na het zwemmen kan je je niet douchen. Afspoelen kan wel aan één van de vier douchepalen die je vindt naast het buitenbad, ter hoogte van de voetbaden. Het is niet toegelaten om je aan deze douchepalen te wassen met zeep of je haren te wassen.

De zomerbar van Bistr’eau Den Uyt is tijdens de openingsuren van het buitenbad geopend. Je kan er terecht voor drankjes en snacks.

Mochten er toch meer bezoekers opdagen dan verwacht, dan schakelt Vita Den Uyt alsnog over op reserveren van tijdsblokken. Plan je een bezoek? Check dan de actuele coronamaatregelen op de website. (Gemeente Mol)

Categorieën
Algemeen

Aftellen naar een nieuwe sporthal in Noorderwijk en Morkhoven

HERENTALS – Noorderwijk en Morkhoven staan opnieuw een stap dichter bij een nieuwe sporthal. Afgelopen vrijdag heeft aannemer Vanhout.pro een offerte ingediend voor de sporthal, samen met een voorstel tot erfpacht voor een aantal percelen aan de huidige sporthal van Noorderwijk. De erfpacht gaat uit van de grondeigenaars vzw Chirocomité Noorderwijk, kerkfabriek Sint-Bavo Noorderwijk, Bart Boeckx en Martine Sommen.

Er is al jarenlang vraag naar een nieuwe sporthal in Noorderwijk en Morkhoven. Het AGB Sport en Recreatie Herentals heeft daarom een overheidsopdracht geplaatst voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van de sporthal. De opdracht wordt aanbesteed via een mededingingsprocedure met bekendmaking. Op 10 november 2020 selecteerde de raad van bestuur van het AGB Sport en Recreatie Herentals aannemer Vanhout.pro uit twee kandidaturen.

In de offerte is een prijs aangeboden voor de verschillende onderdelen van de opdracht. Deze prijzen zijn echter niet definitief, omdat er nog mogelijkheid is om te onderhandelen. De eerstvolgende stap in de procedure is de evaluatie van de offerte. Hierbij wordt nagegaan of de offerte rechtsgeldig is en inhoudelijk voldoet aan de gestelde minimumvereisten. Nadat de offerte en de erfpacht regelmatig verklaard zijn, wordt de offerte verder uitgewerkt, en starten de onderhandelingen over een aantal modaliteiten.

Dit hele proces zal enkele maanden in beslag nemen. Daarna kan de opdracht gegund worden. Na de sluiting van de opdracht heeft de opdrachtnemer twaalf maanden tijd om een omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen. De uitvoeringstermijn van de opdracht bedraagt 22 kalendermaanden. (Stad Herentals)

Categorieën
Algemeen

Skatepark en sportbox in Mol werken nog uitsluitend met reservaties

MOL – Vanaf morgen geldt een reservatieplicht op het skatepark en in de sportbox in de Rivierstraat in Mol.

Hans De Groof (N-VA), schepen voor sport: ‘Het gemeentebestuur ontving de laatste dagen regelmatig meldingen van samenscholingen en het niet-respecteren van andere coronamaatregelen. Om een volledige sluiting van het skatepark te vermijden, voeren we de nieuwe regels in. Zowel het skatepark en de sportbox zijn uitsluitend nog open op woensdag, zaterdag en zondag van 12 uur tot 14u45 n van 15 uur tot 17u45.’

Om te komen skaten of sporten, schrijf je vooraf in voor één van de twee tijdsblokken via www.gemeentemol.be/skatepark. Per tijdsblok kunnen twintig skaters inschrijven, voor de sportbox is het aantal personen beperkt tot tien. Als er tijdsblok nog niet volzet is, kan je ook ter plekke aanmelden.


De Groof: ‘Het gemeentebestuur roept alle skaters en sporters op om de komende weken hun verantwoordelijkheid op te nemen en er samen voor te zorgen dat iedereen veilig kan komen sporten volgens de regels. Medewerkers van het jeugdhuis en de verantwoordelijken van het skatepark houden toezicht om alles in goede banen te leiden en in te grijpen waar nodig.’


Als je inschrijft, doe je dit voor één tijdsblok van 2u45. Je kan apart reserveren voor het skatepark of de sportbox. Twee tijdsblokken reserveren is niet toegestaan. Buiten deze openingsuren zijn het skatepark en de sportbox gesloten. Op zaterdag 15 mei is het skatepark gesloten omwille van het skate- en stepevent ‘Ramp?Zalig!’.

De Groof: ‘Fietsen zijn op het skatepark of in de sportbox niet meer toegelaten om een goed overzicht te bewaren. Onze verkeersdienst installeert een fietsenstalling net buiten het skatepark om je fiets veilig te parkeren.’


Ook met de nieuwe openingsuren en de inschrijvingen gelden de strikte regels van voordien:

bewaar onderling een afstand van minstens anderhalve meter, breng je eigen sport- en spelmateriaal mee, gebruik geen materiaal van anderen en leen ook geen materiaal uit, neem zelf handgel mee, ondmasker verplicht +12 jaar en rondhangen of gezellig ‘chillen’ in en rond het skatepark/de sportbox is niet toegelaten.


Als je op woensdag voor een tijdsblok wil inschrijven, kan je tot de dag ervoor om 16 uur inschrijven. Wil je een plekje in het weekend? Dan schrijf je in voor de vrijdag ervoor tot 12 uur.  Dat kan op deze manier: https://www.gemeentemol.be/file_uploads/322148.pdf (Gemeente Mol)